Etiket: <span>HTML</span>

HTML, İngilizce olarak Hypertext Markup Language sözcüklerinin kısaltmasıdır. Türkçeye Hiper Metin İşaretleme Dili olarak çevrilebilir. Web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. En son sürümü HTML5’tir ve pek…

HTML