Etiket: <span>Fonksiyon</span>

JQuery ile hazırladığımız bir JavaScript kodunun sorunsuz çalışabilmesi için internet sayfasının tam olarak yüklenmiş olması gerekir. ready() fonksiyonuyla sayfamızın hazır hale geldiğini anlayabiliriz ve sonrasında tüm JQuery kodumuzu çalıştırabiliriz. Ready…

HTML JQuery

JavaScript’te fonksiyonlar, belirlenmiş nitelikte ve sayıda veriyi işleyerek, bu verilerden bir sonuç üreten komut gruplarıdır. Tüm fonksiyonların bir adı olmak zorundadır. Fonksiyonda parametre olması zorunluluğu olmasa da şayet gelen değer…

JavaScript