Etiket: <span>Const</span>

JavaScript’te değişken tanımlamaları var, let ve const anahtar sözcükleriyle yapılabilir. const anahtar sözcüğüyle tanımlanan değişkenler, sonradan değer değiştiremeyecekleri için aslında sabit olarak da adlandırılabilir. Örnek Değişken Tanımlaması : var degisken; degisken=10;…

JavaScript