Kategori: JavaScript

JavaScript’de koşul ifadeleri yani if ve else, koşullara göre komut akışını doğru yönlendirmek için kullanılır. JavaScript’te koşullar birer karar yapılarıdır. Şarta bağlı bir komutu yerine getirmek istiyorsak koşul ifadelerini kullanmalıyız.…

JavaScript

EcmaScript 6’nın kod yazımını ve mantığını gayet kolaylaştıran özelliklerinden biri Arrow Function’dır. JavaScript’te fonksiyon tanımlamanın farklı bir yolu olmasına rağmen, Arrow Function, standart fonksiyon yazımına göre çok daha az satırda…

JavaScript

JavaScript’te fonksiyonlar, belirlenmiş nitelikte ve sayıda veriyi işleyerek, bu verilerden bir sonuç üreten komut gruplarıdır. Tüm fonksiyonların bir adı olmak zorundadır. Fonksiyonda parametre olması zorunluluğu olmasa da şayet gelen değer…

JavaScript