JQuery ile Nesnelerin Seçimi

JQuery, elementler üzerinde işlem yapan bir yapıya sahiptir. İşlem yapacağımız elementleri yani nesneleri doğru şekilde seçmek JQuery ile yazacağımız kodların en önemli kısmıdır.

Elementler, JQuery’de ifade edilirken $("element") şeklinde ifade edilir.

$("this") : Kod hangi elementte/nesnede kullanıldıysa o elementi seçer.

$("*") : Tüm elementleri seçer.

$("p") ya da $("div") vb. : İçerisindeki html tag’ında yazılmış tüm elementleri seçer.

$("div.yeniclass") : Etiketi div ve class’ı yeniclass olan elementleri seçer.

$("p:first") : Kodumuzdaki ilk p etiketini seçer.

$("#txt") : HTML belgemizde id’si txt olan elementi seçer.

$("a[target='_blank']") : A etiketinin target=”_blank” özelliğine sahip olanını seçer.

JQuery ile HTML belgemiz içerisinde seçemeyeceğimiz hiç bir element ya da koşul bulunmamaktadır. Kodumuzun çalışacağı ya da tetikleneceği nesneyi bulmak gayet kolay ve hızlıdır.

Örnek Kod:
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
$("p").hide();
});
});


Buradaki kodda, button nesnemize tıkladığımız sayfamızdaki tüm p etiketleri gizlenmiş oluyor.

Bu yazı yorumlara kapalı.