Site icon JavaScript

JavaScript’te Matematik İşlemler

Matematik kuralları tüm programlama dillerinde olduğu gibi JavaScript’te de geçerlidir. İşlem önceliği vardır.
Bu işlem öncelikleri :

  1. Parantezlerin içleri önceliklidir
    ()
  2. Çarpma ve bölme işlemleri, modül alma işlemleri ilk olarak yapılır
    * ve /, modül için ise %
  3. Toplama ve çıkarma işlemleri diğer işlemlerden sonra yapılır
    + ve –

Örnek İşlem 1 :

<script language="javascript"> 
var x,y,z;
x=10
y=3
z=x*y+2/x*y+x%3*y
document.writeln("<h2>z="+z+"</h2>");
document.writeln("<h2>x="+x+"</h2>");
document.writeln("<h2>y="+y+"</h2>");
</script>

z=x*y+2/x*y+x%3*y

Bu ifadede sırasıyla

z=10*3+2/10*3+10%3*3

z=30+0.2*3+1*3

z=30+0.6+3

z=30.6+3

adımlarından geçerek,

z=33.6

olarak sonuç elde edilecektir.

Örnek İşlem 2 :

<script language="javascript"> 
var x,y,z;
x=5
y=8
z=x%y/2*3-y%x-2*5%2
document.writeln("<h2>z="+z+"</h2>");
document.writeln("<h2>x="+x+"</h2>");
document.writeln("<h2>y="+y+"</h2>");
</script>

z=x%y/2*3-y%x-2*5%2

Burada ise sırasıyla

z=5%8/2*3-8%5-2*5%2

z=5/2*3-3-10%2

z=2.5*3-3-0

z=7.5-3.0

adımları izlenerek,

z=4.5

şeklinde hesaplanacaktır.

Ondalık Sayıları Tam Sayılara Çevirme Şekilleri

Math.round(sayi)

Üst Sayıya Tamlama

Math.ceil(sayi)

Alta Yuvarlama

Math.floor(sayi)

Exit mobile version