Site icon JavaScript

JavaScript’te İçe ve Dışa Aktarma Nasıl Kullanılır (import-export)

ES6’nın en büyük özelliklerinden biri JavaScript modüllerini dışa ve içe aktarma yeteneğidir. ES6’dan önce, içe aktarma modülleri, request () işlevi kullanılarak bir komut dosyasına dahil edilirdi. ES6, Javascript’i Java gibi programlama dilleriyle daha uyumlu hale getiren içe ve dışa aktarma yöntemlerini de beraberinde getirdi.

Modülleri Dışa Aktarma

ES6 modülleri standart JavaScript dosyalarında saklanır. Adlandırılmış ve varsayılan olmak üzere iki farklı dışa aktarma türü vardır.

Adlandırılmış Dışa Aktarma

Bir modül, bildirimlerini dışa aktarma anahtar kelimesinin önüne ekleyerek birden çok şeyi dışa aktarabilir. Bu tür exportlar isimleriyle ayırt edilir ve adlandırılmış exportlar olarak adlandırılır.

//-------disaAktarilan.js------
export function ikiSayiTopla(x,y)
{ return x + y }
export let dersler = ['matematik','edebiyat','fen','sosyal']

Varsayılan Dışa Aktarma

Bu dışa aktarma türü yalnızca tek bir işlevi dışa aktarabilir. Yalnızca tek bir işlevi, nesneleri veya değerleri dışa aktarabilirsiniz.

//----fonksiyonum.js ----
export default function () { alert("Merhaba dışarıdan gelen...") }

Modülleri İçe Aktarma

Bir modülü bir betiğe içe aktarmak için import tanahtar sözcüğünü kullanmalıyız.

//----index.js---
import { ikiSayiTopla, dersler} from 'disaAktarilan';

Burada işlevi ve değişkeni açıkça getiriyoruz. Tüm modülü içe aktarabilir ve özellik gösterimi yoluyla adlandırılmış exportlarına başvurabiliriz.

import * as disaAktarilan from 'disaAktarilan';
console.log(disaAktarilan.ikiSayiTopla(2,13))
console.log(disaAktarilan.dersler)

Buradaki kodlama yapısı oldukça basittir. Varsayılan dışa aktarmayı içe aktarmak için kıvırcık parantezleri dışarıda bırakmanız gerektiğini unutmayın.

Es6 modülünü kullanmak, kodlarımızı düzenlememize ve çalışmamızın düzgün görünmesine yardımcı olur. Export ve import fonksiyonlarını kullanmak, ayrıca veri paylaşımı kolaylaştırır.

Exit mobile version