JavaScript Tip Dönüşümleri

JavaScript’de değişkenler tipten bağımsız olarak tanımlanmaktadır. Fakat değer ataması yapılırken değerin türüne göre değişkenin tipi dinamik olarak belirlenir. Bu durum javascript dilinin değişken ile veri arasında gevşek bir bağa sahip olduğu anlamına gelir. İlk değer ataması yaparken, elle giriyorsak bu sorun oluşturmayacaktır.

Örneğin alert otomatik olarak verilen tüm değerleri karakter dizisine çevirir ve ekranda gösterir. Matematiksel operatörler ise değerleri sayılara çevirir.

Değer, bir fonksiyon, json yada farklı bir nesneden geliyorsa bunu kontrol edip ona göre işlemden geçirmek büyük önem oluşturur. Üç tane çok kullanılan tip dönüştürücü bulunmaktadır, karakter dizisine (string) dönüştüren, sayıya dönüştüren ve boolean değere dönüştüren.

String Türüne Dönüştürme


Bir değeri string türüne dönüştürmek için aşağıdaki iki fonksiyondan birini kullanabiliriz.

deger.toString()
String(deger)

Sayı Türüne Dönüştürme


Aşağıdaki metodlar ile sayı türüne dönüştürebiliriz. En sık kullanılan dönüşüm fonksiyonlarından biridir. json, input yada prompt nesnelerinden okunan değerler string türünde olduğu için sayısal işlem yapılacaksa aşağıdaki fonksiyonlar ile dönüşüm yapılması gerekiyor.

Number(deger)
parseInt(deger)
parseFloat(deger)

Boolean Türüne Dönüştürme


Boolean fonsiyonu ile true/false değerlerine dönüşüm yapılabilir.

Boolean(deger)

Bu yazı yorumlara kapalı.