Site icon JavaScript

JavaScript Switch – Case Kullanımı

JavaScript’te çok sayıda koşul kontrolü ve gerçekleştirilmesi gereken işlemler mevcutsa, if –else ile program akışının izlenmesinde güçlükler olulur. Switch deyimi, tek bir ifadeyi kontrol eder ve değerine göre dilediğimiz sayıda çalışma yolu belirler.

Switch-case’in çalışma şekli : Switch deyiminin yanındaki ifade hesaplanır; sonuç hangi case’i izleyen sabitle eşitse programın akışı o case’i izleyen kısma geçer.

Case sabitlerinin hiçbiri ile uyuşmuyorsa, program default sözcüğünü izleyen kısma geçer. Bu kısım zorunlu değildir, olmayabilir. Default’un switch-case yapısı içinde en sonda olması şart değildir fakat sonda olması kafa karışıklığını önler ve kötü kodlamaya engel olur.

İki ayrı case aynı değeri alamaz.

switch(ifade){
case 1:
//Yürütülmesi gereken Kod
break;
case 2:
//Yürütülmesi gereken Kod
break;
case n:
//Yürütülmesi gereken Kod
break;
default:
//Yukarıdaki kodların hiçbiri uygulanmadığında
//yapılacak olan varsayılan kodu
}

Exit mobile version