JavaScript if-else Kullanımı

JavaScript’de koşul ifadeleri yani if ve else, koşullara göre komut akışını doğru yönlendirmek için kullanılır. JavaScript’te koşullar birer karar yapılarıdır. Şarta bağlı bir komutu yerine getirmek istiyorsak koşul ifadelerini kullanmalıyız. if ve else koşul ifadeleri boolean tipi verilerde çalışır. İfademizin doğru ya da yanlış olması mantığıyla komutları yerine getirirler.

if koşul ifadesi içerisindeki kod bloğunu koşul doğruysa çalışır. if komutundan sonra parantez içerisinde şart yazılır. İlk süslü parantezler arasına, şart doğru ise yapılacak işlemler yazılır. Şart doğru ya da yanlış olduğunda yapılacak işlemler tek satırdan oluşuyorsa küme parantezleri kullanılmayabilir.

if (kosul) {
// Koşul doğru ise çalışacak kodlar
}

if (kosul) {
// Koşul doğru ise çalışacak kodlar
}
else {
// Koşul yanlış ise çalışacak kodlar
}

if (kosul1) {
// Birinci koşul doğru ise çalışacak kodlar
} else if (kosul2) {
// İkinci koşul doğru ise çalışacak kodlar
} else {
// Koşulların her ikisi de yanlışsa çalışacak kodlar
}

Bu yazı yorumlara kapalı.