JavaScript for Döngüsü

JavaScript’te en sık kullanılan döngü türü olan for döngüsü, belirlenen koşul sağlandığı süreyle içerisindeki tüm komutların çalıştırılmasını sağlar.

for döngüsünün yazılım şekli :
for ([atanan_degisken]; [kosul_ifadesi]; [atanan_degisken++])
{
//Çalışacak kodlar
}

Başlangıçta atanan bir değer varsa çalıştırılır. Bu ifadede genellikle bir veya daha fazla döngü sayaca atama işlemi yaptırılır.

Verilen koşul ifadesinin değeri true ise, ifade çalıştırılabilir, değer false olduğu an, for döngüsünden çıkılır.

JavaScript döngüleri üzerinde blok kodların belirli bir sayıda ya da belirli bir koşul yerine getirilene kadar tekrarlanması için kullanılır ve for döngüsünün temel işlevi de budur.

Örnek for döngüsü:

for(var i=1;i<=10;i++) {
document.write(i+"<br>");
}

Belgemize, tanımlanan 1 değerli i değişkeni 10 olana kadar i’nin değerini satır atlatarak yazdıracaktır.

Bu yazı yorumlara kapalı.