JavaScript Fonksiyonları

JavaScript’te fonksiyonlar, belirlenmiş nitelikte ve sayıda veriyi işleyerek, bu verilerden bir sonuç üreten komut gruplarıdır.

Tüm fonksiyonların bir adı olmak zorundadır. Fonksiyonda parametre olması zorunluluğu olmasa da şayet gelen değer varsa gösteren bağımsız değişkenleri vardır

Fonksiyonlar hazır ve kullanıcı tanımlı olmak üzere iki temel sınıftadırlar.

function konsolaYaz(){
console.log("Konsoldan merhaba...")
}

Basit bir bağımsız (parametre almayan) fonsiyon örneğini yukarıda görebiliriz. Parametre alan bir fonsiyon ise :

function konsolaYaz(deger){
console.log(deger)
}
konsolaYaz("Tekrar Merhaba");

İki ayrı değer alarak bunları işleyen bir fonksiyon yazalım.

function toplama(birinciSayi, ikinciSayi) {
alert(Number(birinciSayi) + Number(ikinciSayi));
}
toplama("2", "3");

Yukarıdaki fonsiyonumuz çalıştırıldığında 2 ve 3 rakamlarını toplayarak, tarayıcımızda uyarı penceresi açacaktır.

JavaScript, write( ), alert( ), prompt( ), sup( ), concat( ) gibi birçok hazır fonksiyon da barındırır. Yukarıdaki örnekte alert() hazır fonksiyonunu kullanmıştık.

 

Bu yazı yorumlara kapalı.