Site icon JavaScript

JavaScript Diziler

JavaScript Array yani dizileri, benzeyen değerlerin bir araya getirildiği özel değişkendir. Array nesnesi, üst düzey, liste benzeri dizi yapıları için kullanılan genel bir nesnedir.

Bir değişken içinde bir veri saklanabilir, dizilerde ise birden fazla değişken saklanabilir.

Dizilerin oluşturulmasındaki temel amaç birden fazla değere, tek değişken altından erişebilmektir.

Değişkenlerdeki her bir veriye/değere eleman denir. Dizi elemanları indeks değerleri ile çağrılırlar. İndeks bir elemanın dizi içinde nerede yer aldığını gösterir. İndeksler 0’dan başlar.

var diziadi=["değer1","değer2","değer3",...];

JavaScript’de veri tipleri dinamik olarak tanımlanır. JavaScript dizisi içinde kullanılan verilerin tipleri bir birinden farklı olabilir.

var ornek=["Ahmet",false,12,"Yazı",78.5];

Exit mobile version