JavaScript Değişken Tanımlama

JavaScript’te değişken tanımlamaları var, let ve const anahtar sözcükleriyle yapılabilir. const anahtar sözcüğüyle tanımlanan değişkenler, sonradan değer değiştiremeyecekleri için aslında sabit olarak da adlandırılabilir.

Örnek Değişken Tanımlaması :

var degisken;
degisken=10;

Değişken tanımlamayı aynı satırda da yapabilir ya da aynı satırda birden fazla da değişken tanımlayabiliriz.

var a, b, c=5, d;

Değişken tanımlarken istersek değer atayabilir ya da daha sonra değer verebiliriz. JavaScript zayıf tür güvenliğe sahip olduğundan değişkenlerimizin türlerine uygun olmayan değerleri de değişkeni tanımladıktan sonra depolayabiliriz.

var a=5;
a="metin";

JavaScript’te değişken türleri, değişkene atanan değerlerden anlaşılır. Değişkende depolanan değeri değiştirdiğimizde otomatik olarak türü de değişir.

JavaScript veri türleri : number, string, boolean, array olarak sınıflandırılabilir.

Tüm JavaScript değişkenleri mutlaka benzersiz bir isimle tanımlanmalıdır.

Değişken isimleri sayı, büyük ve küçük harf, alt çizgi içerebilir. Kodlamanın genel olarak temiz görünmesi için değişkenleri tanımlarken genelde isminin ilk harfi küçük yapılır. Büyük ve küçük harflere duyarlı bir yapıdadır.

Değişken tanımlarken var kullanırsak tüm betik boyunca bu var değişkenimizi dilediğimiz yerde kullanabiliriz. var function scope olarak geçer ve sonradan değiştirilebilir.

let yalnızca bir kere tanımlamabilir ve let ile tanımladığımız değişkenler ise kendi alanlarındaki { } parantezleri arasındaki bölümlerde geçerlidir. block scope’tur. sonradan değiştirilebilir.

const ile tanımlanan değerler ise sonradan değiştirilemez.

Bu yazı yorumlara kapalı.