Site icon JavaScript

JavaScript Defer Özelliği

Defer özelliği boolean türünde bir özelliktir. Defer özelliğini tanımlandığımızda JavaScript kodlarımızın sayfa çözümlemesi tarayıcıda tamamlandıktan sonra yürütüleceğini belirtir.

Defer özelliği src özelliği tanımlı ise kullanılmalıdır.

Harici komut dosyası çalıştırmanın birkaç yolu vardır:

Söz Dizimi

Defer özelliği boolean türünde bir özellik olduğu için aşağıdaki tanımlar geçerlidir

– <script defer>

– <script defer=”defer”>

– <script defer=””>

Exit mobile version