HTML Nedir?

HTML, İngilizce olarak Hypertext Markup Language sözcüklerinin kısaltmasıdır. Türkçeye Hiper Metin İşaretleme Dili olarak çevrilebilir. Web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. En son sürümü HTML5’tir ve pek çok yeni özellik kazanmıştır.

HTML, bir programlama dili olarak tanımlanmamaktadır. Çünkü HTML kodlarıyla kendi başına çalışan bir program yazılamamaktadır. HTML dilini yorumlayabilen programlar/tarayıcılar aracılığıyla çalışabilen uygulamalar yazılabilir. Programlama dili denilememesinin nedeni budur. Temel gereği yazı, görüntü, video gibi değişik verileri ve bunları içeren sayfaları birbirine basitçe bağlamaktadır. Ek olarak söz konusu sayfaların web taraıcıları tarafından düzgün olarak görüntülenmesi için gerekli kuralları belirler. Aynı HTML kodunun farklı tarayıcılarda farklı sonuç vermesi olasıdır. HTML ile beraber CSS ve JavaScript kullanıldığında daha görsel ve dinamik web siteleri yaratılabilir.

HTML etiketleri, küçüktür ve büyüktür işaretleri arasına yazılır (Örnek: <html>). İşaretlenen metnin başını ve sonunu belirtmek için çoğunlukla çift olarak kullanılırlar (Örnek: <h1>İyi Günler</h1>) ancak işaretlemek yerine metnin bir yerine bir işaret konacaksa tek olarak da kullanılabilirler (Örnek: <img>). Bu durumda etiketin bitimini göstermek için büyüktür işaretinden önce bölü işareti kullanılabilir (Örnek: <img/>).

Bu yazı yorumlara kapalı.